<p id="d9lxx"></p><address id="d9lxx"><nobr id="d9lxx"><progress id="d9lxx"></progress></nobr></address>

<noframes id="d9lxx">

<noframes id="d9lxx"><form id="d9lxx"></form>

<form id="d9lxx"></form>

<form id="d9lxx"><nobr id="d9lxx"><progress id="d9lxx"></progress></nobr></form>

  <form id="d9lxx"></form>
  <noframes id="d9lxx">
  市场行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 肉类
  • 水产
  品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
  土豆 ¥3 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  莲藕 ¥9 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  西洋芹 ¥5 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  芹菜 ¥7 ¥0.06 元/千克(KG) 2022-01-30
  马家沟芹菜 ¥24 ¥0.4 元/千克(KG) 2022-01-30
  螺丝椒 ¥9 ¥0.14 元/千克(KG) 2022-01-30
  牛椒 ¥8 ¥0.14 元/千克(KG) 2022-01-30
  辣妹子 ¥9 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  美人红 ¥14 ¥0.24 元/千克(KG) 2022-01-30
  线椒 ¥9 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  红椒 ¥13 ¥0.24 元/千克(KG) 2022-01-30
  青椒 ¥11 ¥0.18 元/千克(KG) 2022-01-30
  红泡椒 ¥10 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  青泡椒 ¥9 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  绿尖椒 ¥11 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  朝天椒 ¥24 ¥0.32 元/千克(KG) 2022-01-30
  甜豆 ¥24 ¥0.26 元/千克(KG) 2022-01-30
  荷兰豆 ¥28 ¥0.28 元/千克(KG) 2022-01-30
  光皮黄瓜 ¥8 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  菜瓜(刺瓜) ¥12 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  圣女果 ¥14 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  西红柿(红) ¥12 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  西红柿(粉) ¥12 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  去皮莴笋 ¥10 ¥0.16 元/千克(KG) 2022-01-30
  莴笋 ¥4 ¥0.048 元/千克(KG) 2022-01-30
  紫薯 ¥8 ¥0.14 元/千克(KG) 2022-01-30
  蜜薯 ¥4.4 ¥0.072 元/千克(KG) 2022-01-30
  红薯 ¥3 ¥0.052 元/千克(KG) 2022-01-30
  四季豆 ¥24 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  平菇 ¥5 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  蘑菇 ¥10 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  金针菇 ¥10 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  香菇 ¥20 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  杏鲍菇 ¥10 ¥0.16 元/千克(KG) 2022-01-30
  白银豆荚 ¥12 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  豌豆荚(蚕豆) ¥14 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  毛豆肉 ¥30 ¥0.4 元/千克(KG) 2022-01-30
  毛豆 ¥12 ¥0.22 元/千克(KG) 2022-01-30
  苦瓜 ¥12 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  佛手瓜 ¥3 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  青皮冬瓜 ¥2.8 ¥0.048 元/千克(KG) 2022-01-30
  西葫芦 ¥8 ¥0.14 元/千克(KG) 2022-01-30
  南瓜 ¥2.4 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  去皮茭白 ¥20 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  茭白 ¥9 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  八棱瓜 ¥24 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  青皮丝瓜 ¥13 ¥0.248 元/千克(KG) 2022-01-30
  长蒲瓜 ¥5 ¥0.06 元/千克(KG) 2022-01-30
  圆蒲瓜 ¥6 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  芦笋 ¥36 ¥0.6 元/千克(KG) 2022-01-30
  茄子 ¥12 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  胡萝卜 ¥3.6 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  白萝卜 ¥2 ¥0.024 元/千克(KG) 2022-01-30
  黄豆芽 ¥2.6 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  绿豆芽 ¥2.6 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  水果玉米 ¥6 ¥0.096 元/千克(KG) 2022-01-30
  玉米 ¥4 ¥0.072 元/千克(KG) 2022-01-30
  西兰花 ¥6 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  散花 ¥4.6 ¥0.068 元/千克(KG) 2022-01-30
  大蒜叶 ¥9 ¥0.108 元/千克(KG) 2022-01-30
  蒜米(大蒜肉) ¥7 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  小葱 ¥8 ¥0.06 元/千克(KG) 2022-01-30
  香菜 ¥14 ¥0.22 元/千克(KG) 2022-01-30
  韭黄 ¥18 ¥0.32 元/千克(KG) 2022-01-30
  韭菜 ¥14 ¥0.14 元/千克(KG) 2022-01-30
  油麦菜 ¥6 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  生菜 ¥7 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  木耳菜 ¥6 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  菜薹(菜子头) ¥7 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  蒿菜 ¥7 ¥0.112 元/千克(KG) 2022-01-30
  茼蒿(皇帝菜) ¥10 ¥0.18 元/千克(KG) 2022-01-30
  空心菜 ¥12 ¥0.18 元/千克(KG) 2022-01-30
  菠菜 ¥12 ¥0.16 元/千克(KG) 2022-01-30
  黄叶菜 ¥2.6 ¥0.028 元/千克(KG) 2022-01-30
  芥菜 ¥3 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  上海青 ¥6 ¥0.08 元/千克(KG) 2022-01-30
  香菇菜 ¥5 ¥0.06 元/千克(KG) 2022-01-30
  牛心包 ¥2.4 ¥0.032 元/千克(KG) 2022-01-30
  卷心菜(球菜) ¥2 ¥0.028 元/千克(KG) 2022-01-30
  娃娃菜(大) ¥2.8 ¥0.048 元/千克(KG) 2022-01-30
  小白菜 ¥6 ¥0.06 元/千克(KG) 2022-01-30
  大白菜 ¥2 ¥0.024 元/千克(KG) 2022-01-30
  黄秋葵 ¥16 ¥0.28 元/千克(KG) 2022-01-30
  大葱 ¥6 ¥0.1 元/千克(KG) 2022-01-30
  折耳根 ¥11 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  鸡毛菜 ¥12 ¥0.2 元/千克(KG) 2022-01-30
  蒜薹(蒜苗) ¥15 ¥0.12 元/千克(KG) 2022-01-30
  儿菜(娃娃菜) ¥2.6 ¥0.04 元/千克(KG) 2022-01-30
  草莓(浙江 ¥15 ¥35 元 / 斤 2022-01-30
  红心火龙果(广东 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  红心火龙果(云南 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  蓝莓(青岛 ¥20 ¥25 元 / 斤 2022-01-30
  雪莲果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  菠萝(广东 ¥1.3 ¥1.8 元 / 斤 2022-01-30
  柠檬(四川 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  杨桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  红蜜薯(浙江 ¥10 ¥15 元 / 斤 2022-01-30
  板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  板栗(东北 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-01-30
  台芒(广西 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  水仙芒(广西 ¥12 ¥16 元 / 斤 2022-01-30
  凯特芒(广西 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-01-30
  椰青(海南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  柿饼(广西 ¥7 ¥9 元 / 斤 2022-01-30
  脆柿(陕西 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  葡萄柚(福建 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  文旦(玉环 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  桑葚(广东 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-01-30
  蜜枣(福建 ¥3.1 ¥3.9 元 / 斤 2022-01-30
  山楂(山东 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  玲珑小番茄(山东 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-01-30
  提子(云南 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  小西红柿(灵昆 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  提子(温岭 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  广西小西红柿 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  灯笼果(东北 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-01-30
  人参果(云南 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  小西红柿(山东 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  千禧小番茄(广东 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-01-30
  青枣(云南 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  无籽提(云南 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  西州蜜(新疆 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
  木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  小黄瓜(山东 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  三亚哈密瓜(海南三亚 ¥4 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  凤梨(海南{扁框 ¥1.5 ¥2 元 / 斤 2022-01-30
  凤梨(海南{黑框 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  凤梨(海南{纸箱 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  橙(湖北 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
  丑八怪(彩纸{四川 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
  湖南橙 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
  芦柑(福建 ¥1.3 ¥1.6 元 / 斤 2022-01-30
  耙耙柑(四川{彩纸 ¥3 ¥4.2 元 / 斤 2022-01-30
  沃柑(广西{小筐 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  河北橙(散装 ¥2.2 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  江西橙(散装 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  瓯柑(浙江 ¥3 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  丑八怪(云南 ¥4 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  金桔(广西 ¥7 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  沙糖桔(广东 ¥1.9 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  湖南蜜桔 ¥1.2 ¥1.6 元 / 斤 2022-01-30
  浙江蜜桔 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-01-30
  云南橙 ¥5 ¥10 元 / 斤 2022-01-30
  三门蜜桔 ¥1.2 ¥1.4 元 / 斤 2022-01-30
  江西沙糖桔 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  湖南蜜桔(不带标 ¥1.3 ¥1.7 元 / 斤 2022-01-30
  四川橙(袋装 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  湖南蜜桔(纸箱 ¥1.3 ¥1.7 元 / 斤 2022-01-30
  沃柑(云南{大筐 ¥2.6 ¥3.4 元 / 斤 2022-01-30
  马水桔(广西 ¥2.5 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  丑八怪(白纸{四川 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
  耙耙柑(广西{白纸 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  沃柑(广西{大筐 ¥2.6 ¥3.4 元 / 斤 2022-01-30
  赣南脐橙(纸箱{江西 ¥3 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  皇帝柑(广西 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  江西脐橙(袋装 ¥3 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  果冻橙(云南 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  橙(纸箱{长白山 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  黄岩桔(浙江黄岩 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-01-30
  金桔(云南 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  南丰贡桔(江西 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  广西沙糖桔 ¥1.9 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  涌泉蜜桔(浙江 ¥3 ¥3.6 元 / 斤 2022-01-30
  福建蜜桔 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  江西蜜桔 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-01-30
  湖北蜜桔 ¥1.2 ¥1.6 元 / 斤 2022-01-30
  南瓜贝贝(山东 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  麒麟西瓜(海南、广东 ¥4.8 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  无籽西瓜(海南、江苏 ¥3.9 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  特小凤(海南 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
  甜王西瓜(海南、新疆 ¥4 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  雪梨(河北 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2022-01-30
  鸭梨(河北 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  玉梨(山东 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  砀山梨(安徽 ¥1.6 ¥2 元 / 斤 2022-01-30
  冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  虾姑 ¥42 ¥110 元/千克(KG) 2021-12-07
  梭子蟹 ¥10 ¥180 元/千克(KG) 2021-12-07
  对虾 ¥300 ¥320 元/千克(KG) 2021-12-07
  白虾 ¥38 ¥50 元/千克(KG) 2021-12-07
  河虾 ¥46 ¥86 元/千克(KG) 2021-12-07
  龙头鱼 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2021-12-07
  马鲛鱼 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-12-07
  小黄鱼 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
  黄姑鱼 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
  白姑鱼 ¥7 ¥11 元/千克(KG) 2021-12-07
  梅童鱼 ¥15 ¥15 元/千克(KG) 2021-12-07
  海鳗 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  肉鲳(刺鲳) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2021-12-07
  鱿鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  鳓鱼 ¥10 ¥10 元/千克(KG) 2021-12-07
  墨鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  银鲳 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
  中国对虾 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  带鱼 ¥11 ¥15 元/千克(KG) 2021-12-07
  舌鳎 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2021-12-07
  免鱼(味鱼) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2021-12-07

  集团介绍


  浙江东日股份有限公司

   一九九七年,公司在上海证券交易所挂牌上市“浙江东日”股票,以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域。

  查看详情

  联系我们


  地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
  电话:86-577-88850088
  传真:86-577-88842287
  邮编:325003

  网站地图
  光大彩票 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>